dinsdag 6 oktober 2009

Heilig Hartkerk Breda


Heilig Hartkerk Breda definitief niet gesloopt

Gelukkig is de sloop van de Heilig Hartkerk in Breda - geheel of gedeeltelijk - geen optie meer.
De gemeente Breda verzoekt eigenaar Woonzorg Nederland de kerk aan de Baronielaan voor 1 december in de best mogelijke staat over te dragen aan het Monumenten Fonds Brabant.
Dat fonds kan dan zorgen voor een herbestemming van de kerk, een Rijksmonument.
Uit het voorgaande volgt dat de gemeente niet mee wil werken aan het aanvankelijke plan van Woonzorg om appartementen voor senioren in de kerk te bouwen. Daarvoor zou de kerk gedeeltelijk gesloopt moeten worden en bovendien, zegt de gemeente, is de appartementenmarkt al verzadigd.
Over het eerder geopperde plan om in de kerk een Erfgoedhal in te richten, is nog geen besluit genomen. Over dat onderwerp wordt namelijk óók gesproken met AM Wonen. AM hoopt dat het erfgoed wordt ondergebracht in een deel van het Brouwhuis (Ceresstraat).

Url:

http://www.youtube.com/watch?v=uXRMx_cp5m8

Jammer al dat slopen wegens teuglopend kerkbezoek van kerken in Nederland. Al de prachtige bouwstijlen...... Het kerkgebouw kan letterlijk als een 'monument' ofwel een lieu de mémoire worden opgevat. Het gebouw staat er als een metafoor voor de 'opslag' van het collectieve geheugen. Het is de plek ter herinnering, waar je samen met anderen - ook alle overledenen- de liturgie kunt vieren; als een eerbetoon aan de Heilige Geheimen van de dood en -voor gelovigen- de verrijzenis. Door het 'heilige graf' werd het kerkgebouw een geheiligd gebouw en derhalve de uitgelezen plek voor de doden, die er eeuwenlang werden begraven.

( http://www.trouw.nl/krantenarchief/2006/05/03/2338332/Slopen__Een_lege_kerk_is__een_weldaad_.html

De Heilig Hartkerk is voor mij een begrip. Ik kwam er iedere dag langs als ik het pad in sloeg naar de Virgo Maria Ulo.

Het is doodzonde om leegstaande kerken te slopen.

In o.a. Frankrijk zijn kerken eigendom van de staat waardoor zij behouden worden.

Nederland telt nu nog 4200 kerken.

De aankomende 10 jaar zullen zo’n 1200 worden gesloopt of verbouwd tot een nieuwe bestemming zoals een appartementencomplex, disco of moskee. Soms tot grote ontevredenheid van het kerkbestuur dat een dergelijke herbestemming als een ontheiliging van de kerk ervaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten